Historické varování před inzeráty na zázračnou kosmetikou aneb některé věci se nemění

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autor .M.W.
Blíží se Vánoce a reklamy nás bombardují zázračnými prostředky na cokoliv od hubnutí, mladistvou pleť, krásné vlasy až třeba po potenci. Jak vám ukáže článek z roku 1905, tak inzeráty na podobné kosmetické a léčebné zázraky pronásledovaly už naše předky.
Následující text pochází z roku 1905

Různé prostředky kosmetické

Prostředků kosmetických jest míra nespočetná. Novinovými inserty, křiklavou reklamou a jinými a jinými způsoby doporučují se různé, přímo zázračné věci.

Možno koupiti si v době novější mýdla, vodičky, pilulky neb mastě, po jichž třeba jen několikadenním upotřebení dostaví prý se báječný účinek. Pouhým používáním toho neb onoho mýdla zaručuje se zmizení nejen všech vad pleti, jako: uhrů, pih, vřídků atd., ale i vrásky zmizí — a věčná mladost jest jista. Jest to ovšem trochu neomalená lež, ale bohužel! najdou se přece lidé, kteří tomu uvěří a podobnou věc koupí.

Podobné „zázračné“ věci, hlavně z ciziny k nám kolportované, které působí v době kratičké tak nápadně omládnutí a skrásnění, musí býti každému rozumně posuzujícímu člověku podezřelé.

Vždyť jest to přece holá nemožnost, aby ku př. po pouhém užívání pilulek nabyli hubení kulatých forem, a zas příliš kulatostí obdaření štíhlou postavu; obzvlášť to není možno v době kratičké, jak reklamou jest slibováno, a rovněž to není možno bez porušení zdraví.

Má-li být účinek tak rychlý, musí být prostředky ty ponejvíce drastické, k jichž upravení mnohdy i jedu bývá použito; k nám dostanou se ponejvíce z ciziny, přes to, že na podobné věci zavedena přísná kontrola.

Podobný prostředek bývá vždy tak vychválen a tolika děkovacími a odporučujícími dopisy provázen, že není divu, když se člověk dá omýlit.

Jest konečně i přípustno, že podobné přípravky skutečně v několika dnech účinky jeví, ale účinky ty nejsou ani trvalé, ani zdraví prospěšné!

Řádný prostředek kosmetický můžeme čítati mezi tyto „zázračné“! K vyhotovení téhož nepoužívá se nikdy přípravků zdraví škodlivých, ani drastických.

Nebude také rozumě posuzující člověk požadovat, trpí-li ku př. tři neb čtyři léta chorobou vlasovou (vady a choroby vlasů jsou vleklé a nejeví se první čas nápadně), aby po upotřebení jedné neb dvou lahviček nějakého prostředku léčebného byl z vady své vyhojen.

Zde nutno ozbrojiti se vytrvalosti a trpělivostí, pak teprve možno dociliti výsledku nějakého. Rovněž tak má se to i s odstraňováním vad pleti, které nemožno vyhojiti v několika dnech — obzvlášť ne tehdy, když hlavní příčina jejich v celkové soustavě tělesné kořeni!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autor .M.W.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. prosince 2019


Diskuze k článku „Historické varování před inzeráty na zázračnou kosmetikou aneb některé věci se nemění“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.