Hádanky z roku 1891, které pobaví dospělé i děti

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Tajemník lásky - 1891, autor Jaroslav Květenský.
Chcete si vyzkoušet svůj ostrovtip, nebo se pobavit se svými dětmi či přáteli? Nabízíme vám více jak sto originálních a vtipných hádanek z roku 1891, které i v dnešní době zaručeně pobaví děti i dospělé.
Následující text pochází z roku 1891

Hádanky.

Co jest lepší než sklenice vína?
— Dvě sklenice.

Jaké vlasy má nejsličnější ženština v Praze?
— Svoje (vlastní).

Který člověk se nenarodil a přec umřel?
— Adam.

Kdo se narodil a neumřel?
— Kdo posud žije.

Která zvířata stydí se po smrti?
— Raci (zčervenají).

Bereme to za ucho a taháme a přec je to nebolí.
— Hrnec.

Jaký je rozdíl mezi tureckým sultánem a porodní bábou?
— Turecký sultán jest muž — a por. bába žena.

Jsem dítě otcovo i matčino a přec nejsem synem lidským?
— Poněvadž jest to dcera.

Kdy plovou husy?
— Když nedosáhnou dna.

Co jest chyba, ale ne hřích?
— Navlékneme-li levou rukavici na pravou ruku.

Kdo protahuje práci svou a přec ji v čas ukončí?
— Provazník.

V kterém měsíci jedí Pražané nejméně?
— V únoru, poněvadž má jen 28 dní.

Proč na věže kostelní dávají kohouty a ne slepice?
— Poněvadž by nebylo možno odbírati vejce.

Proč pijící hledí do sklenice?
— Kdyby v ní seděl, hleděl by z ní (ven).

Co jest u nosu dobrého?
— Že dírky neotvírají se vzhůru, poněvadž by do nich pršelo.

Co jest na první stránce bible obsaženo?
— Nic (je to prázdná str.)

Kdy roste žito nejvíce?
— Po kvetu (zrní totiž, stébla jsou sláma).

Proč kokrhá kohout?
— Poněvadž neumí zpívat.

Proč u nás vlci nežerou ovce?
— Poněvadž není u nás vlků.

Kdo nevidí nic zlého?
— Slepec.

Co umí nejlépe němý?
— Mlčeti.

Kde zloděj ničeho neukradne?
— Kde nic není.

Kteří lidé tlukou a bodají bez trestu?
— Kameníci a sochaři.

Kdo lže a přec nalézá víru?
— Sen.

Jakých kamenů jest nejvíce v Labi?
— Mokrých.

Čeho má člověk na světě nejvíce?
— Marných nadějí.

Jak se dostanem přes vodu, bychom nesmáčeli obuv?
— Zujem ji.

Kde není bůh?
— V Římě; má tam náměstka.

V čem se podobá advokát vozu?
— Oba potřebují mazání.

Co jest nejsilnější?
— Nouze.

Která umrlčí hlava (smrti) jest živá?
— Smrtihlav (motýl).

V kterých nápojích jest voda?
— Ve všech.

Kdo jest živ od větru?
— Větrník (mlynář).

Kdo jest nejrychlejší malíř?
— Zrcadlo.

Který jest nejmenší lev?
— Mravkolev.

Které zvíře jest nejbojovnější?
— Mečoun (ryba).

Kdo má zuby a nekouše?
— Pilka.

Jakou váhu musí míti člověk, by nepadl?
— Rovnováhu.

Proč mnozí lidé nemají srdce na pravém místě?
— Poněvadž je na levém.

Bez jakého bití nelze člověku žíti?
— Bez žilobití (srdce, tepny).

Které oko rád každý ztratí?
— Kuří.

V kterých žilách není krve?
— V rudných (couky).

Co jest při jídle nejpotřebnější?
— Ústa.

Proč nesedí jezdec na koni?
— Protože sedí v sedle.

Proč jsou kominíci nebezpečni?
— Protože každého očerní.

Kdo mne má v kapse, nemá tam záhy nic.
— Díra.

Kdy sejde se hora s údolím?
— Spadne-li hrbatý do příkopu.

Co najde blázen jistě?
— Sobě rovna.

Kdo nám poví vždy pravdu, tážeme-li se ho o radu?
— Zrcadlo.

Co nemůže člověk o sobě vypravovati?
— Že umřel.

Kteří lidé stojí v kostele na pravé straně?
— Nikdo, každý stojí na nohou.

Co trvá nejdéle — jest nejdelší?
— Naděje.

Do kterých sudů nelze ničeho naliti?
— Do plných.

Čím více se to váže, tím více to utíká.
— Noty.

Které zvíře jest nejsilnější?
— Hlemýžď, uneseť dům svůj.

Kdy lze nést vodu v řešetu?
— Když zmrzne.

Která hůl jest nejtěžší?
— Žebrácká.

Kdo jen sám povědíti může, co jest?
—Jazyk.

Která jest největší kolébka?
— Asie — kolébka člověčenstva.

Který oheň nepálí?
— Namalovaný.

Kterým perem nelze psáti?
— Pérem z hodin.

Není to živé a jde to.
— Hodiny.

Kdo jede— a jde pěšky?
— Kdo jede s trakařem.

Kdo mluví v každé řeči?
— Ozvěna.

Co poletuje bez křídel?
— Sníh.

Komu zima vynutí pot?
— Tabulím v okně.

Kdo to má, rád se toho zbaví, kdo to nemá, přeje si to.
— Hlad.

Co patří k jedné botě?
— Druhá.

Který klíč roste?
— Petrklíč.

Jaký pán se jí?
— Marcipán.

Jaké hody rostou?
— Jahody.

Jaký len skáče po nohách?
— Jelen.

Které máry vídáme lítati?
— Komáry.

Který mák zpívá?
— Čermák.

Který lík podobá se zajíci?
— Králík.

Který roh netrká?
— Tvaroh.

Jaký děj se zavírá?
— Zloděj.

Jaký vaz láme vaz?
— Provaz.

Který kos roste z kořene?
— Rákos.

Jaký Řím jest v Čechách?
— Kouřím.

Který rek řídí mlýn?
— Stárek.

V které botě nelze choditi?
— V robotě.

Který lovec neloví?
— Celovec (město).

Které dny jsou nejdelší?
— Které mají nejkratší noci.

Kde nemá moře vody, města domův a pole úrody?
— Na mapách.

Co jest u člověka menší než on a přece vyšší?
— Klobouk.

Kdy má člověk tolik očí, co jest dní do roka?
— Druhého ledna.

Běží to běží, přikryto tíží.
— Voda pod ledem.

Všecko jde do toho, co jest to?
—Abeceda.

Co jde po hlavě do kostela?
— Cvoky.

Po čem padá sníh?
— Po kousku.

Kolik loket má měsíc?
—Jeden, máť čtyry čtvrti.

Co jest teplejší než kožich?
— Dva kožichy.

Každý člověk si mne přeje, kdo pak mne má, tomu se nelíbím.
— Vysoké stáří.

Který měsíc jest nejkratší?
— Máj (tři písmeny).

Nač nemůže slunce svítit?
— Na stín.

Kdo přede nohama?
— Pavouk.

V které makovici není máku?
— Na věži.

Který král vyhraje, padne-li?
— V kuželkách.

Které zvíře má kosti zevně a maso uvnitř?
— Drak (papírový).

Vaří se to, peče se to,
smaží se to, nejí se to.
— Dřívko od jaternice.

Jsem z dřeva neb slámy a přec mi oheň neuškodí?
— Popel.

Kdy jest neštěstí, sedí-li u stolu 13 osob?
— Když je jídla pouze pro 12.

Proč jest pravda, že jest svět malým?
— Poněvadž jeden člověk druhému překáží.

Která věc chutná teprv, když se pálí?
— Doutník.

V báji nosil jsem celý svět; nyní zas celý svět nosí mne.
— Atlas.

Jméno hry a jméno vládce.
— Šach.

Opatřuje nám živobytí (potravu), před časy bylo to krutou zbraní.
— Cep.

Pokud to nevíme, jest to něčím; víme-li to, není to nic.
— Hádanka.

Komu lze zlomiti vaz, — sraziti hlavu — bez trestu?
— Láhvi (vinné).

Kdo obdrží vše v pravý čas?
— Kdo umí čekati.

Kde se prodává voda nejdráž?
— V lékárně.

Které oko nevidí?
— Kuří.

Jednomu jest to málo, dvěma vhod, třem příliš mnoho.
— Tajemství.

Co se podobá nejvíce polovici stébla?
— Druhá polovice.

Kdy zajíc neutíká?
— Na rožni.

Kdy jest nejlépe jisti malé ryby?
— Kdy není velkých.

Která polovice jest celkem?
— Polovice manželství.

Kdy jedná hlupák moudře?
— Když mlčí.


Původní zdroj historického článku:
Tajemník lásky - 1891, autor Jaroslav Květenský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. dubna 2022


Diskuze k článku „Hádanky z roku 1891, které pobaví dospělé i děti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.