Hádanky z roku 1891, které pobaví dospělé i děti

původně vyšlo: Tajemník lásky - 1891, autor Jaroslav Květenský.
Chcete si vyzkoušet svůj ostrovtip, nebo se pobavit se svými dětmi či přáteli? Nabízíme vám více jak sto originálních a vtipných hádanek z roku 1891, které i v dnešní době zaručeně pobaví děti i dospělé.


Hádanky.

Co jest lepší než sklenice vína?
— Dvě sklenice.

Jaké vlasy má nejsličnější ženština v Praze?
— Svoje (vlastní).

Který člověk se nenarodil a přec umřel?
— Adam.

Kdo se narodil a neumřel?
— Kdo posud žije.

Která zvířata stydí se po smrti?
— Raci (zčervenají).

Bereme to za ucho a taháme a přec je to nebolí.
— Hrnec.

Jaký je rozdíl mezi tureckým sultánem a porodní bábou?
— Turecký sultán jest muž — a por. bába žena.

Jsem dítě otcovo i matčino a přec nejsem synem lidským?
— Poněvadž jest to dcera.

Kdy plovou husy?
— Když nedosáhnou dna.

Co jest chyba, ale ne hřích?
— Navlékneme-li levou rukavici na pravou ruku.

Kdo protahuje práci svou a přec ji v čas ukončí?
— Provazník.

V kterém měsíci jedí Pražané nejméně?
— V únoru, poněvadž má jen 28 dní.

Proč na věže kostelní dávají kohouty a ne slepice?
— Poněvadž by nebylo možno odbírati vejce.

Proč pijící hledí do sklenice?
— Kdyby v ní seděl, hleděl by z ní (ven).

Co jest u nosu dobrého?
— Že dírky neotvírají se vzhůru, poněvadž by do nich pršelo.

Co jest na první stránce bible obsaženo?
— Nic (je to prázdná str.)

Kdy roste žito nejvíce?
— Po kvetu (zrní totiž, stébla jsou sláma).

Proč kokrhá kohout?
— Poněvadž neumí zpívat.

Proč u nás vlci nežerou ovce?
— Poněvadž není u nás vlků.

Kdo nevidí nic zlého?
— Slepec.

Co umí nejlépe němý?
— Mlčeti.

Kde zloděj ničeho neukradne?
— Kde nic není.

Kteří lidé tlukou a bodají bez trestu?
— Kameníci a sochaři.

Kdo lže a přec nalézá víru?
— Sen.

Jakých kamenů jest nejvíce v Labi?
— Mokrých.

Čeho má člověk na světě nejvíce?
— Marných nadějí.

Jak se dostanem přes vodu, bychom nesmáčeli obuv?
— Zujem ji.

Kde není bůh?
— V Římě; má tam náměstka.

V čem se podobá advokát vozu?
— Oba potřebují mazání.

Co jest nejsilnější?
— Nouze.

Která umrlčí hlava (smrti) jest živá?
— Smrtihlav (motýl).

V kterých nápojích jest voda?
— Ve všech.

Kdo jest živ od větru?
— Větrník (mlynář).

Kdo jest nejrychlejší malíř?
— Zrcadlo.

Který jest nejmenší lev?
— Mravkolev.

Které zvíře jest nejbojovnější?
— Mečoun (ryba).

Kdo má zuby a nekouše?
— Pilka.

Jakou váhu musí míti člověk, by nepadl?
— Rovnováhu.

Proč mnozí lidé nemají srdce na pravém místě?
— Poněvadž je na levém.

Bez jakého bití nelze člověku žíti?
— Bez žilobití (srdce, tepny).

Které oko rád každý ztratí?
— Kuří.

V kterých žilách není krve?
— V rudných (couky).

Co jest při jídle nejpotřebnější?
— Ústa.

Proč nesedí jezdec na koni?
— Protože sedí v sedle.

Proč jsou kominíci nebezpečni?
— Protože každého očerní.

Kdo mne má v kapse, nemá tam záhy nic.
— Díra.

Kdy sejde se hora s údolím?
— Spadne-li hrbatý do příkopu.

Co najde blázen jistě?
— Sobě rovna.

Kdo nám poví vždy pravdu, tážeme-li se ho o radu?
— Zrcadlo.

Co nemůže člověk o sobě vypravovati?
— Že umřel.

Kteří lidé stojí v kostele na pravé straně?
— Nikdo, každý stojí na nohou.

Co trvá nejdéle — jest nejdelší?
— Naděje.

Do kterých sudů nelze ničeho naliti?
— Do plných.

Čím více se to váže, tím více to utíká.
— Noty.

Které zvíře jest nejsilnější?
— Hlemýžď, uneseť dům svůj.

Kdy lze nést vodu v řešetu?
— Když zmrzne.

Která hůl jest nejtěžší?
— Žebrácká.

Kdo jen sám povědíti může, co jest?
—Jazyk.

Která jest největší kolébka?
— Asie — kolébka člověčenstva.

Který oheň nepálí?
— Namalovaný.

Kterým perem nelze psáti?
— Pérem z hodin.

Není to živé a jde to.
— Hodiny.

Kdo jede— a jde pěšky?
— Kdo jede s trakařem.

Kdo mluví v každé řeči?
— Ozvěna.

Co poletuje bez křídel?
— Sníh.

Komu zima vynutí pot?
— Tabulím v okně.

Kdo to má, rád se toho zbaví, kdo to nemá, přeje si to.
— Hlad.

Co patří k jedné botě?
— Druhá.

Který klíč roste?
— Petrklíč.

Jaký pán se jí?
— Marcipán.

Jaké hody rostou?
— Jahody.

Jaký len skáče po nohách?
— Jelen.

Které máry vídáme lítati?
— Komáry.

Který mák zpívá?
— Čermák.

Který lík podobá se zajíci?
— Králík.

Který roh netrká?
— Tvaroh.

Jaký děj se zavírá?
— Zloděj.

Jaký vaz láme vaz?
— Provaz.

Který kos roste z kořene?
— Rákos.

Jaký Řím jest v Čechách?
— Kouřím.

Který rek řídí mlýn?
— Stárek.

V které botě nelze choditi?
— V robotě.

Který lovec neloví?
— Celovec (město).

Které dny jsou nejdelší?
— Které mají nejkratší noci.

Kde nemá moře vody, města domův a pole úrody?
— Na mapách.

Co jest u člověka menší než on a přece vyšší?
— Klobouk.

Kdy má člověk tolik očí, co jest dní do roka?
— Druhého ledna.

Běží to běží, přikryto tíží.
— Voda pod ledem.

Všecko jde do toho, co jest to?
—Abeceda.

Co jde po hlavě do kostela?
— Cvoky.

Po čem padá sníh?
— Po kousku.

Kolik loket má měsíc?
—Jeden, máť čtyry čtvrti.

Co jest teplejší než kožich?
— Dva kožichy.

Každý člověk si mne přeje, kdo pak mne má, tomu se nelíbím.
— Vysoké stáří.

Který měsíc jest nejkratší?
— Máj (tři písmeny).

Nač nemůže slunce svítit?
— Na stín.

Kdo přede nohama?
— Pavouk.

V které makovici není máku?
— Na věži.

Který král vyhraje, padne-li?
— V kuželkách.

Které zvíře má kosti zevně a maso uvnitř?
— Drak (papírový).

Vaří se to, peče se to,
smaží se to, nejí se to.
— Dřívko od jaternice.

Jsem z dřeva neb slámy a přec mi oheň neuškodí?
— Popel.

Kdy jest neštěstí, sedí-li u stolu 13 osob?
— Když je jídla pouze pro 12.

Proč jest pravda, že jest svět malým?
— Poněvadž jeden člověk druhému překáží.

Která věc chutná teprv, když se pálí?
— Doutník.

V báji nosil jsem celý svět; nyní zas celý svět nosí mne.
— Atlas.

Jméno hry a jméno vládce.
— Šach.

Opatřuje nám živobytí (potravu), před časy bylo to krutou zbraní.
— Cep.

Pokud to nevíme, jest to něčím; víme-li to, není to nic.
— Hádanka.

Komu lze zlomiti vaz, — sraziti hlavu — bez trestu?
— Láhvi (vinné).

Kdo obdrží vše v pravý čas?
— Kdo umí čekati.

Kde se prodává voda nejdráž?
— V lékárně.

Které oko nevidí?
— Kuří.

Jednomu jest to málo, dvěma vhod, třem příliš mnoho.
— Tajemství.

Co se podobá nejvíce polovici stébla?
— Druhá polovice.

Kdy zajíc neutíká?
— Na rožni.

Kdy jest nejlépe jisti malé ryby?
— Kdy není velkých.

Která polovice jest celkem?
— Polovice manželství.

Kdy jedná hlupák moudře?
— Když mlčí.


Původní zdroj historického článku:
Tajemník lásky - 1891, autor Jaroslav Květenský.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. dubna 2022


Diskuze k článku „Hádanky z roku 1891, které pobaví dospělé i děti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.