Dohazovači a domluvená manželství

původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor neuveden.
Dnes se nám může zdát manželství dvou neznámých lidí domluvené dohazovačem jako zcela nesmyslný zvyk. Není to ale tak dávno, co u nás tímto způsobem začínala většina manželství. Článek z roku 1903 vám popíše, proč to bylo špatně.


Mladým srdcím na uváženou.

MOTTO: V práci a vědění je naše spasení.

Jsem z Vás, a jdu si požalovat, bohužel — na Vás. Píši stručně, chtíc by článek můj byl co možná nejkratší, ježto nechci laskavost pana redaktora přiliš zneužívati. Nelze mi přenésti přes srdce, bych neupozornila Vás na kupecké a tím i nízké uzavírání sňatku u našeho stavu.

Zhusta se stává, že otec, který přenechává synovi statek, požádá prostě dohazovače, aby se ohlédl po nevěstě, která tolik a tolik věna míti musí! A tak často, přečasto, spojí se svazkem posvátným lidé, kteří povahou, vychováním i vzděláním, jsou sobě naprosto cizí.

Mohou být takoví manželé spolu šťastni? Nikoliv! Proto dnes tolik nešťastných manželství! Jest nejvyšší čas, aby podobné uzavírání sňatku z našeho venkova vymizelo. Já takové ucházení — jsem totiž dívka — jen za urážku považuji i přes to, že všechny mé tužby i snahy do budoucnosti spočívaly v tom, že jsem se viděla po boku vzdělaného oekonoma.

A láska má k hospodářství je tak veliká, že dnes klesám pod tíhou vědomí, že mnou, dívkou z přední rodiny ze statku, zemědělec — pohrdá. A kterak se to stalo? K vůli charakteristice našeho lidu to uvádím.

Ucházel se o mně jeden statkář, kteréhož jsem byla nucena vzhledem nerovnému vzdělání odmítnouti. A náš lid nemoha pochopiti, kterak možno odmítnouti bohatého statkáře, hledá příčinu tu v mé antipatii vůči rolnictvu. Tak bylo odsouzeno srdce, které by i několik let svého života za to dalo, kdyby mohlo zůstati mezi svými.

Velká chyba u našeho mladého rolnictva jest, že příliš málo času i peněz k svému sebevzdělání a zdokonalení věnují. Jakmile vychodí školu, nevezmou studijních knih do ruky, ačkoliv více času k disposici mají, nežli je při jiném povolání; příkladně uvádím dobu zimní.

Pan redaktor zajisté by rád, při výběru vhodných knih ku soukromému studiu poradil!? Potom nelze se diviti, že lidé vzdělaní rolnictvem takým pohrdají, neboť i mimoděk vkrádá se pohrdání do duší našich, když čteme list mladého muže, který se jenjen hemží pravopisnými i hrubými chybami.

Vždyť je to i urážkou naší krásné české řeči! Sluší se, by starému rolníku chyba ta byla prominuta; mladému rolníku ji však odpustiti nemáme a nesmíme!

Slyšela jsem kdesi tvrditi, že prý se rolník vzděláváním svému stavu odcizuje a že nemá na to ani peníze!

Není tomu tak! Můj bratr vystudovav vysoké školy, řídí dnes s pravým porozuměním i potěšením náš statek, a já, ač vzdělána jsem v Praze, lnu čistou láskou k hospodářství. Můj otec rodný statek značně zveličil, celý moderními, novými stavbami opatřil, na vzdělání nás dětí celé tisíce věnoval a při tom všem ještě značný kapitál zahospodařil.

Z toho vidno, že není ve statku tak zle; jen trochu více lásky k rodné půdě kdyby bylo! Bohudíky, je u našeho stavu dost vynikajících vzdělanců; jest však žádoucno, aby jeden každý rolník mohl býti za vzdělance považován !

Važte si, moji drazí, važte si našeho čistého, nezkaženého venkova, který duši lidskou ušlechťuje, mysl povznáší!

Jedna z neuznaných.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. února 2020


Diskuze k článku „Dohazovači a domluvená manželství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.