Desatero pro šťastné manželství

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1906, autor neuveden.
Zajímavé desatero pro ženy z roku 1906, které chtěly mít šťastné manželství. Přesvědčte se, že ta pravidla možná nejsou až tak zastaralá, jak by se mohlo podle letopočtu zdát.
Následující text pochází z roku 1906

Desatero přikázáni pro nastávající ženu rolníka.

1. Nebeř si hospodáře, nejsi-li schopna sebezapření a když miluješ život pohodlný neb rozmařilý.

2. Když jsi si ale hospodáře vzala, buď od prvního dne manželství již věrnou družkou svého muže. Byť sebe cizejší ti byly jeho zájmy, hleď ve vše, co týká se jeho povolání, se vžiti. Z počátku ale jen poslouchej a nemluv do jeho záležitostí, neboť důvěru jen zvolna získati si možno.

3. Přineslas-li svému muži jmění, nemluv stále o svých penězích, nýbrž těš se z toho, že jměním tím se postavení jeho zlepšilo a spolu k rozkvětu hospodářství přispívá. Nepřineslas-li ale do statku peněz, neklam důvěru svého muže, kterou v tebe měl, nýbrž pomáhej mu vydělávati.
Tak mnohá žena zrovna tak k nahromadění jmění přispěla jako muž tím, že dovedla na pravém místě šetřiti a sama vedla domácnost. Služebné nemají nikdy smyslu pro tisíceré maličkosti, které dovede pečlivá hospodyně prospěšně využitkovati.

4. Nechoď k vůli každému vydání, které z běžných příjmů může býti uhrazeno, na svého muže, nýbrž hleď z drobných příjmů, které máš a které svým přičiněním rozmnožiti můžeš, utvořiti si fond pro taková vydání.

5. Nelep se svému muži stále na paty, nýbrž hleď jej řádně zastoupiti, když odejde. Dohlédni na dělníky v domě a na poli, aby věděli, že nad nimi bdí tvé oko, když pán není doma.
Přijde-li muž domů nepřivítej jej štvaním a drobnými žalobami, tím by mu domov stal se nepříjemným. Co by po tvém soudu vyžadovalo opravy neb pokárání a co ty sama odkliditi nemůžeš, sděl svému muži krátce a věcně bez dlouhých výkladů a přídavků.

6. Když na vás dolehnou nehody nepříznivou povětrnosti neb neštěstím ve stájích, nenaříkej, nýbrž jev na sobě nezlomnou důvěru v boží pomoc a lepší časy. Kdyby ale na tom vinu si nesla, budiž ti to vážným ponaučením a vyvarováním se pro budoucnost.

7. Daří-li se vám hospodářství a příjmy se zvětšují, nesváděj muže k zbytečnému vydání, anebo když pozoruješ, že by k tomu byl nakloněn, vol rozumná a vlídná slova, jimiž přiměješ svého muže, aby penězi neplýtval a je uložil. Snadněji se staví dále, když dobrý základ je položen a přijdou mnohdy vážné doby, kdy každého haléře je potřeba.

8. Buď vlídnou k podřízeným, pomysli si, že práce jejich je těžká, hodiny jejich veselí spoře jsou vyměřeny, hleď osud jejich zlepšiti, pokud je to v tvých silách. Nečekej, že za to vděku se ti nedostane, že dnes jsou lidé špatní a lépe jest jich se vzdalovati. Poznáš požehnání pravé dobrotivosti, kterou lze velmi dobře spojití s potřebnou přísností.
Buď jim ale také příkladem věrnosti v povinnostech, píli a zdrženlivosti. Stihne-li tvé podřízené nemoc, neposkytni jim jen povinného ošetřování, nýbrž sama přihlédni, není-li jim něčeho třeba a dodávej jim odvahy. Občerstvující nápoj, šálek silné polévky, hrst ovoce nemocného potěší a snadno se dává.

9. Hleď ať si muž domov oblíbí. Přivítej přátelé a příbuzné jeho s myslí veselou a obsluž je tím, co dům tvůj skytá. Byť i pokrm byl jednoduchý, uprav jej s péčí, která jest s to nahraditi bohatou tabuli.
Mnohá žena domnívá se šetřiti, veselí v domě nemilujíc, a tím vehnala pak muže do pitky a hry. Kdo pracuje, musí míti volné nenucené chvíle odpočinku ve společnosti lidí jemu milých, aby nabyl opětné nálady a chuti ku práci.

10. Vychovávej své děti v prosté, samostatné a poctivé lidi. Vštěp jim smysl pro přírodu a život venkovský, uč je býti k lidem vlídnými a k sobě je hleď připoutati náklonností duševní a pak budeš jista, že až vstoupí do bojů života a jeho pokušení, obraz tvůj a slova tvá jako výstražná znamení v duši jejich potrvají.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2018


Diskuze k článku „Desatero pro šťastné manželství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.