Čím dobrosrdečný prezident Masaryk při své cestě do Londýna šokoval anglické úředníky?

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Hlas lidu - 1928, autor neuveden.
7. března 1850, tedy přesně před 173 lety, se narodil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. My vám tuto jedinečnou osobnost naší historie připomeneme v dávno zapomenuté veselé historce, kterou T.G.M. jako nově zvolený prezident zažil při své oficiální návštěvě Londýna. Vše vám popíše článek z roku 1928.
Následující text pochází z roku 1928

Masaryk jako president.

Z pamětí H. Wickhama Steeda.

Ačkoliv konference byla zahájena až v polovici ledna, Nordhcliffe dychtivě usiloval o to, aby naše pařížská organisace začala pracovati již před koncem prosince. Také plukovník House si přál, abych se dostavil do Paříže co nejdříve.

Proto pozdraviv Masaryka, který přibyl z Nového Yorku do Londýna jako designovaný president nové republiky, odjel jsem 6. prosince do Paříže, kde se ke mně ihned přidružili na čas Seton-Watson a Chalmers Mitchell.

Bylo nám líto, že C. J. Phpillis, který vykonal skvělou práci jako zástupce zahraničního ministerstva v Crewe, House, neměl býti pojat do personálu anglické delegace na mírové konferenci. Se skromností, která charakterisuje mnoho neobyčejně schopných lidí, toužil ujmouti se své pravidelné služby v ministerstvu vyučování a skončiti s válkou i svou válečnou práci.

Jeho posledním výkonem bylo, že musil v posledním okamžiku sehnati čestnou stráž pro uvítání Masarykovo na Bostonském nádraží — kteroužto podrobnost zahraniční ministerstvo přehlédlo, ač vláda Spojených států dala Masarykovi čestnou stráž, při jeho odchodu z Nového Yorku.

Nezapomenu tak hned na směs formálnosti i neformálnosti při Masarykově příjezdu. Na nádraží byl přítomen velící generál londýnského okrsku a zástupce zahraničního ministerstva, ale žádný z nich ho neznal, ani od vidění.

Seton-Watson, já a ostatní přátelé, jsme stáli na jednom konci nástupiště; v tom ke mne přišel jmenovaný generál, prohlédl si mne od hlavy až k patě a otázal sr mne, jak nejlépe dovedl po vojensku:

»Jste někdo zvláštní?«
»Ne,« odpověděl jsem, »jsem generální zahraniční redaktor »Times«.
»Ó.« zvolal a odešel.

Hned potom se vrátil a tázal se mne, viděl-li jsem kdy presidenta. Když jsem doznal, že jsem ho již viděl, žádal mne, abych naň úřadům ukázal.

Nebylo třeba na něj ukazovati. Jakmile se vlak zastavil, vystoupil z něho týž milý, starý Masaryk, v dlouhém ulsteru a s měkkým plstěným kloboukem. Spěchal ke mně, jako starý přítel, jímž byl a jest.

Potom se ho zmocnily úřady, přiměly jej, aby provedl přehlídku čestného oddílu coldsreadského pluku, jehož hudba, neznajíc československé národní hymny, hrála »Hle vítězný hrdina přichází«, a posadili jej do automobilu štábu válečného ministerstva, který měl pouze dvě sedadla.

Očekávali, že Masaryk odjede přísně obřadně, ale nechtěl o tom ani slyšeti. Vtáhl mne za sebou do vozu a posadil si mne na klín, zatím co nynější ministr Osuský vzal na klín Setona-Watsona.

Tak vstoupil Masaryk oficiálně do Londýna k nepopsatelnému úžasu úřadů.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1928, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. března 2023


Diskuze k článku „Čím dobrosrdečný prezident Masaryk při své cestě do Londýna šokoval anglické úředníky?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.