Byl zbrojní magnát Alfred Krupp homosexuál?

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Hlas lidu - 1902, autor neuveden.
Firma Krupp je dodnes známa jako obří výrobce zbraní v Německu. Možná si i vzpomenete na skvělou scénku s granátem Krupp Essen z filmu „Svět patří nám“ s Voskovcem a Werichem. Jaký byl ale jeden z dlouhé řady šéfů této rodinné firmy v Essenu, průmyslník Friedrich Alfred Krupp? Dávno zapomenutý skandál „král děl“ vám prozradí text z roku 1902, vydaný u příležitosti jeho úmrtí.
Následující text pochází z roku 1902

Dělový král Krupp mrtev.

Z Essenu přišla v sobotu večer zpráva, že zemřel, podlehnuv záchvatům mrtvice, majitel největších dílen na děla a jiné vražedné válečné prostředky, Alfred Krupp. Světoznámá jeho firma nekonečným zbrojením velmocí rostla neustále, tak že v Kruppových závodech zaměstnáno jest více než 50.000 osob, které ovšem pracovati budou dále.

Jeho příjmy vzrostly na 26 milionů marek ročně. On dobyl sobě velikého vlivu na velmoce, co válek se dotýká. Bez něho nemohla býti prohlášena žádná válka.

O mrtvici, jíž byl překvapen, kolují však různé pověsti. Na ostrově Capri u Neapole měl postavenou vilu, kdež trávil volný čas svého žití a kdež dle kolujících zpráv pouštěl bezuzdnosti uzdu na dobro, lákaje k sobě chlapce s nimiž se oddával pohlavním perversitám, tak že italská vláda dala Kruppovi pokyn, aby Capri opustil.

Zprávy tyto uveřejňoval berlínský „Vorwärts“ a jiné listy soc. demokratické, začež byla podána na tyto listy, hlavně na „Vorwärts“ žaloba. Hlavně poukazováno bylo k tomu, že Krupp zvolil si ostrov Capri k těm účelům proto, aby vyhnul se paragrafu německého trestního zákona, jenž na lidi homosexuelně disponované uvaluje trest a hanbu. Italský zákonník nemá však žádného takového trestního ustanovení.

Výslovně poukazoval však „Vorwärts“ ne k morálnímu, nýbrž k socialnímu momentu věci. Krupp zneužíval svého bohatství, aby získával si lidi ochotné k jeho choutkám. Ostrov Capri stával se pravým střediskem homosexuelních styků, tak že to počínalo buditi veřejné pohoršení.

Že tyto zprávy odhalily pravdu, potvrdila právě strašným způsobem smrt Kruppova. Jeho manželka dopravena byla před několika týdny do léčebny pro choromyslné a on, „král děl“, dříve než k líčení jím podané žaloby došlo, v největším rozrušeni podlehl mrtvici.

Ačkoliv nemůže se ještě dnes zcela určitě říci, byla-li to mrtvice, která učinila konec jeho žiti, jsou události v mravním životě, které ani sebe větší kapitál nezakryje a výstřednosti, ze kterýchž i Krupp obviňován byl, nespočívají jen v kruzích nižších, nýbrž hnízdí a možno říci i ve větším počtu v kruzích velkokapitalistů, které jich neobyčejný majetek svádí také k výstřednosti.

Kapitalistické listy želí toho krále děl, který ve svých závodech soc. demokratů netrpěl a by-li tam předce, nebylo jim možno volněji se pohybovati.

Co však znamená jeho smrt pro kulturu lidskou? Nic — zhola nic. Byl na světě, tisíce dělníků budovalo mu blahobyt, tisíce jeho dělníků strádalo mozolně vydřený peníz, co on peněz na lidech vydřených k různým výstřednostem používal.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1902, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. srpna 2022


Diskuze k článku „Byl zbrojní magnát Alfred Krupp homosexuál?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.