Anglický humor a geniálně stručné dopisy

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1925, autor hgr.
Umíte se při psaní emailů nebo v jiné písemné komunikaci stručně a výstižně vyjadřovat? Článek z roku 1925 vám na řadě zajímavých dopisů významných anglických osobností ukáže, jak se dá v korespondenci zkombinovat stručnost a typický anglický smysl pro humor.
Následující text pochází z roku 1925

Stručné dopisy.

Angličané i v dopisování řídí se zásadou, že čas jsou peníze.

Příslovečné jsou dopisy vévody Wellingtona. Hraběnka Sarak Jersey psala vévodovi: »Císař Mikuláš mne chce navštívit. Jak ho mám přijmouti?« Odpověď od vévody zněla: »Jako jiné muže.« Hraběnka však hned v následujícím dopise namítla: »Ale on mne miluje.« Tu došla odpověd: »Tož přijměte ho jako jiné milovníky!«

— Sir Charles Russell požádal Wellingtona o příspěvek na úpravu kostela ve Swallowfeldu. Vévoda mu odpověděl: »Milý Charles! Já také opravuji svůj kostel a poněvadž oba chceme od sebe totéž, není třeba mezi námi peněz.«

— Když nedávno hrozil jistý politik Lloydu Georgovi, že uveřejní jeden pro něho nemilý dokument, odpověděl mu ministerský předseda: »Uveřejni a jdi k čertu.«

— Přímo klasicky stručně sdělil koloniální tajemník Stanley prvnímu lordu admirality J. Grahamovi pád vlády vlivem lorda Johna Russella r. 1834. Psal: »Johny převrhl stožár. Stanley.«

— Úsečný a drastický byl dopis divadelního ředitele Richa, zaslaný slavnému herci Quinovi. Oba se pohněvali, Quin odešel do Bathu, odkud psal řediteli, chtěje s ním opět navázati styky: »Milý Richu! Jsem v Bathu.« Ředitel mu odpověděl: »Zůstaň tam a dej se pochovati«

— Sir Walter Scott rád uváděl jako nejlepší doklad lakonického dopisního slohu, psaní pyšného skotského šlechtice lorda Macdonalda, hlavě rodiny Glengarryho, když tento tvrdil, že Macdonaldové byli kdysi poddáni Glengarryovům. Psal mu: »Můžeš-li dokázat, že jsi mým pánem, uznám to. Do té doby jsem Macdonald.«

— Jednoslabičná dopisoval si gibraltarský guvernér, generál Robert Boyd s dodavatelem masa Brownem. Psal prostě: »Browne. Maso. Boyd.« Ten mu stejně odpověděl: »Boyd. Maso. Browne.«

— Lakonicky korespondoval duchaplný francouzský státník Falleyrand s dámou, jež mu psala, že jí umřel manžel. Falleyrand projevil soustrast takto: »Drahá markýzo! Ach! Váš Falleyrand.« A když tatáž dáma mu oznamovala, že se opět vdala, blahopřál jí podobně: »Drahá markýzo! Ho! ho! Váš Falleyrandl«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1925, autor hgr.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. února 2021


Diskuze k článku „Anglický humor a geniálně stručné dopisy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.