Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Chléb jako překvapivě účinná přírodní dezinfekce
původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor neuveden.

Chléb je zajisté důležitá a zdravá potravina, kromě toho dokáže i další zajímavé věci. S jednou úžasnou vlastností chlebu vás seznámí článek z roku 1903.


Očistění stěn od zárodků choroboplodných.

Otřením stěn měkkým chlebem odstraní se nejen prach a nečistota, ale i na nich lpící choroboplodné zárodky.

V zdravotnickém časopise sděluje assistent hygienického ústavu Dr. Esmarsch o pokusech, jak nejlépe vyčistiti pokoj, v němž delší čas dlely osoby trpící nakažlivou nemocí a za nejlepší prostředek prohlašuje stírání stěn chlebem. Dr. Esmarsch rozkrájel čerstvý žitný chléb na kusy veliké jako pěst, tak že na kůrce zůstala tenká vrstva měkké střídy.

Po jednom otření byla ve třech případech z dvanácti stěna úplně prosta zárodků nemocí; po druhém otření nebylo vůbec zárodků k nalezení. Poněvadž také vzhled stěn, jsou-li malovány, otíráním chlebem netrpí a dá se otírání samo osobami úplně necvičenými provésti, jest tento způsob zajisté hoden odporučení.

Prostředně veliký pokoj v délce 5 m a 3 m vysoký, na jehož stěnách lpí kol 100.000 zárodků choroboplodných, dá se úplně vyčistiti chlebem v ceně asi 3 K. Při otírání má se k tomu přihlížeti, aby se udrobené kousky chleba pečlivě smetly a spálily. Jest samozřejmé, že upotřebený chléb plný nebezpečných zárodků se má hned spáliti.

K tomu uvádíme případ, jenž svědčí o nebezpečí osob obývajících nevyčistěné místnosti po osobách trpících nakažlivou nemocí. Učitel D. přestěhoval se do nového bytu, rodina jeho sestávající krom manželky ze 2 dítek byla úplně zdráva. V novém bytě bylo v krátké době všem nevolno a za 3 měsíce roznemohlo se jedno dítko na zánět mozkových blan a brzo zemřelo.

Za krátko roznemohlo se druhé zánětem plic, k němuž rychle přidružil se zase zánět blan mozkových a vzdor všemožné lékařské pomoci též zemřelo. Lékaři tušili nákazu a vyšlo pak na jevo, že v pokoji, kde rodina spala, zemřel před ¾ roky jeden člověk na souchotiny.původ historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. října 2018Debata k článku 'Chléb jako překvapivě účinná přírodní dezinfekce'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.