Desatero přikázání pro dokonalou matku, hospodyňku a manželku

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Jak být skvělou matkou, hospodyňkou a manželkou? Přinášíme vám návod z roku 1902, který radil jak toho docílit našim prababičkám.


Desatero přikázání pro matku.

1. Opatřiž své dítě světlem a vzduchem, klidem a čistotou, pravdou, prostotou a veselou myslí; takto pořídíš pevnou hráz okolo těla a duše jeho.

2. Malé děti mají náchylnost státi se velkými tyrany. Měj se na pozoru, aby takový tvým domem nevládl.

3. Pomni svých dětských radostí a slz ; tak porozumíš svého dítěte žalu i veselí.

4. Připrav svým dětem slunečným jasem ozářené mládí ; to bude pro ně stálou posilou na dráze života.

5. Moudrá matka povolí, dříve než to dítě zpozoruje. Stojí-li však vůle rodičů proti vůli dítěte, musí prvnější zvítěziti.

6. Nezatajuj a nezakrývej, abys dítěte šetřila, otci skutečnou křivdu svého dítěte.

7. Chraň se hroziti přísnějším trestem, než jakým bys v nejhorším případu měla úmysl trestati.

8. Stále nabádej a voď, co nejřídčeji nuť.

9. Cti v dorůstajících dětech samostatnou osobnost.

10. Blaho tvého dítěte budiž tobě nad ohled ku společenským povinnostem.


Desatero přikázáni pro hospodyňky.

1. Měj své oči všude, ale chraň se malichernosti.

2. Zachovej klidnou mysl též při nemilých domácích událostech a čiň rozdíl mezi nehodou a neštěstím.

3. Nekupuj nic zbytečného, ale kupuj vždy to nejlepší.

4. Šetři času a peněz ale též svých sil.

5. Pečuj o to, aby stroj tvé domácnosti šel klidným chodem.

6. Vidíš-li hromady práce před sebou, pomysli, že každý nový den přináší také nové síly.

7. Uvaž, jak přetěžko jest sloužiti a buď svým služebným dobrotivou paní.

8. Uděluj své rozkazy srozumitelným a určitým způsobem.

9. Společenské obcování budiž v domě tvém občerstvujícím vánkem, ale nikoli vichrem, který vše přivádí v něm do víru.

10. Pokračuj s dobou a nepohrdej novými vynálezy k ulehčení v domácnosti, dříve než jsi jich zkusila.


Desatero přikázáni pro manželku.

1. Miluj svého muže více než sebe samu a všecky povinnosti stanou se ti snadnými.

2. Nepopřej nepravdě nejmenšího místa při vašem krbu, a dopustila-li jsi se nějakého poklesku, vyzpovídej se z něho ihned bez zakrývání svému muži.

3. Nebuď svému muži ani paní ani otrokyni, ani loutkou ani metlou, nýbrž věrnou a veselou družkou v radosti i žalosti.

4. Bud váhavou ku zlobě a ochotnou ku smíru.

5. Dávej na jevo porozumění pro povolání mužovo a měj zájem též pro jeho libůstky.

6. Nebuď žárliva na přátely svého muže, nýbrž snaž se, abys též od nich za dobrého druha považována byla.

7. Měj vždy pokdy pro svého muže. Nech raději práce, než bys mu odřekla svou společnost nebo svůj průvod.

8. Daruje-li ti muž něco, projev svou radost nad tím, a byť jsi s volbou jeho nebyla spokojena, těš se z dobrého úmyslu.

9. Nenechávej svého muže čekati. V několika málo okamžicích čekání vyroste v celý strom mrzuté nálady.

10. Stroj se pečlivě i při největší jednoduchosti a dbej pořádku a údobnosti v celé své domácnosti.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. srpna 2018


Diskuze k článku „Desatero přikázání pro dokonalou matku, hospodyňku a manželku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.