Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jadran - moře, které bylo součástí naší vlasti
původně vyšlo: Obrazy přírodní z říše rakouské 1860, autor neuveden.

Jsme sice suchozemská země v srdci Evropy, ale přesto jsme i my ještě relativně nedávno měli moře. Text z roku 1860 vás s krásami našeho Jaderského moře seznámí.


Adriatické more.

Moře adriatické jest sice jediné, kterým se mocnářstvu našemu poskytuje přístup k přímému spojení s nejvzdálenějšími končinami světa, a tudy k obchodu světovému; tím větší jest však i důležitost jeho.

Na břehách jeho stojí staroslavné sídlo obchodu středověkého, Benátky; na pobřeží jeho zdvihají se novověká města obchodnická, Terst i Beka (Fiume).

Celá délka adriatického (neboli jadranského) moře vypočtena jest na 120, šířka, kde jest nejprostrannější, na 30 míl zeměpisných, prostor pak, jejž vodami svými pokrývá, na 2807 □ míl. Pobřeží, pokud k Rakousku sluší, počítajíc od nejvzdálenějšího konce: hory Dubovice v Dalmatsku, až k druhému konci: výtoku řeky Pádu, řečenému Porto di Gore v Benátsku, v rovné linii má 154 míl. Země rakouské, ježto při něm leží, jsou Benátsko s Benátky, Přímoří s Terstem a Pólou, Charvatsko s Řekou, Vojenské Pomezí s Karlopagem, a Dalmatsko se Zadrem, Šibeníkem, Splitem (Spalato), Dubrovníkem (Bagusa) a Kotorem.

Větší zátoky jsou : Zátoka Benátská, velmi široká, která však nemnoho do země vniká; zátoka Terstská, vbíhající na 3 míle do země, konečně zátoka Kvarnerská před Řekou, na 8 míl vnikající do země, 11 míl široká. Po celé délce Dalmatska jdou táhlé ostrovy jeden za druhým s nepočetnými průplavy a menšími zálivy.

Proudění mořské jest tu dvojí: totiž pravidelné pohybování vod přílevem a odlevem, pak náhodné, větrem spůsobované. Větrové na adriatickém moři panující jsou: Bora od severovýchodu, a vítr řečený levante od východu. Méně bývá moře toto navštěvováno větrem severním (tramontana) velmi nebezpečným, a větrem poledním, tak zvaným scirocco (čti: širokko). Velké bouře mořské nebývají zde příliš časté, ale když nastanou, dosti zle řádívají.

Hladina adriatická stojí-li moře pokojně, jest barvy tmavomodré, a jen kde je půda mělčejší, jasnězelené. Patříš-li z výšiny nad Terstem na moře v čas letní, vypadá hladina tak hladká i jasná, žeť se zdá, jakoby koráby v dálce plovoucí v povětří se nesly. U břehu je voda zelená a čistá jako v jezerách alpských, a při tom tak průhledná, že na dosti hlubokém dnu spatřiti lze lastury, ryby a raky.

Překrásné jest podívání z výšin Terstských : Hluboko se rozkláda Terst v půlkruhu podle zatoky; bílé domy svítí se jasně ve slunci; na přívrší zelenají se letní zahrady; četné koráby v přístavu zakotvené vidí se s hůry jako čluny, vzdálené pak lodě na moři jako mušky.

Zapadající slunce ozlacuje hladinu v šír i dál, nad krajinou klene se temnomodrá obloha; vlažný libovonný vzduch vane od země k moři. Jakmile nastane tma noční, ihned zableskne se tisícero světel při moři i na moři, ze světlárny, z města i z korábů, obraz to k nevypsání!původ historického článku:
Obrazy přírodní z říše rakouské 1860, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. července 2018Debata k článku 'Jadran - moře, které bylo součástí naší vlasti'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.