Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Císař a král František Josef I. - oblíbený český panovník
původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.

Zajímá vás, jak viděli rakousko-uherského císaře Františka Josefa jeho tehdejší poddaní v Čechách? Přiblíží vám to náš historický článek z roku 1901.


J. V. císař rakouský František Josef I., král český.

František Josef I., císař rakouský z rodu habsbursko-lotrinského, jest třicátým prvním králem českým vůbec a prvním králem českým nekorunovaným.

Narodil se dne 18. srpna 1830 jakožto prvorozený syn arciknížete Františka Karla, mladšího bratra císaře Ferdinanda V. (Dobrotivého) a syna císaře Františka II. Jest jedním z nejstarších panovníků evropských. Na císařský trůn rakouský nastoupil 2. prosince 1848.

Neodvolatelným diplomem ze dne 20. října 1860 prohlásil císař František Josef I., že právo zákonodárné v budoucnosti vykonáváno bude jen za součinnosti sněmů zemských a říšské rady. R. 1867 říše rakouská obdržela soustavu dualistickou, již podržela až po dnešní dobu.

Dne 12. září 1871 vydán velepamátný patent, v němž císař František Josef I. uznal státní právo české a slíbil stvrditi je tím, že se dá na krále českého korunovati. Císař František Josef I. mluví i plynně česky a osvědčil se při různých příležitostech vznešeným přítelem zvláště kulturních snah národa našeho, jenž vítaje jej ve středu svém, královské metropoli pražské, vítá v něm záruku konečného splnění svých svatých práv a skládá mu srdečný a nadšený hold srdcí jakožto nejvyšší pevné záštitě ve svém boji o rozkvět hmotný i duševní!původ historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. března 2018Debata k článku 'Císař a král František Josef I. - oblíbený český panovník'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.