Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

Kde se naše babičky učily péči o moderní domácnost
původně vyšlo: Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka — ru.

Pokud chtěla mladá dívka získat nejnovější poznatky v péči o rodinu a domácnost, mohla navštěvovat hospodyňskou školu. Co a jak se tam vyučovalo vám představí článek z roku 1926.


Moderní hospodyňská škola.

V každém oboru práce nutno pokračovat s dobou. A je to i práce domácí, jež nesmí nehybně spočívati v základech, »jak to dělávaly naše babičky«. Rozumná hospodyňka staví na jejich zkušenostech nové poznatky a doplňujíc je praktickými moderními vymoženostmi, vede svoji domácnost tak, aby v každém směru vyhovovala duchu času a požadavkům hygieny.

Nemusíme snad zvláště zdůrazňovat, jaký význam pro účelné a moderní vedení domácnosti má dobrá hospodyňská škola. Tam se dívky naučí všemu, co v životě budou potřebovat. Práce domácí, k níž je často maminky nemohou dostat, se jim zde jeví v docela jiném, zajímavějším rouše a s láskou vykonávají všecko, nad čím dříve ohrnovaly nosíky. Naučí se vážit si práce, přilnou k ní — a to je nejlepším věnem, jakého se jim do života může dostat. V hospodyňských školách se však nevyučuje pouze vaření, praní a žehlení.

To vše je sice velmi důležité, ale samo o sobě pro příští hospodyni, manželku a matku nestačí. Tyto základní vědomosti jsou doplňovány sterými odbornými znalostmi. Malé kuchařky se naučí rozeznávat a cenit potraviny nejen podle chuti, ale i výživnosti. Naučí se, co je lidskému organismu zdrávo, co škodlivo, osvojí si vědomosti o potřebných kvantitách určitých druhů potravin pro tělo těch, kdož později budou jejich kuchařskému umění svěřeni a nebudou přecpávat žaludky svého muže a dětí pokrmy těžce stravitelnými jen proto, že »všichni to tak rádi jedí«.

Pak přijde hodina praní prádla, kde zase se nepřestane jen na tom, že se prádlo namočí do necek a pere a pere. Žačkám se dostane poučení o tom, že každá tkanina vyžaduje určitého způsobu praní a žehlení, jinak len a bavlna, jinak vlna, hedvábí a pod. a osvojí si schopnosti rozeznat dobré prací přípravky od špatných.

Dále se učí chovanky šít prádlo i šaty, jsou jím vštěpovány i nejnutnější základní pravidla zacházení s malým robátkem, jeho výchovy, ba dokonce jsou v ručních pracích zahrnuty i hodiny, jak z ničeho, krabiček, dřívek, odstřižku, zhotovit milé, pěkné hračky.

Právě, že hospodyňské školy, jsou-li opravdu dobře řízeny, učí vše nejen teoreticky, ale i prakticky, při čemž toto praktické vyučování je svěřeno rukám zkušených odborníků, vycházejí z nich dívky dokonale pro život vyzbrojené.

Naše obrázky ukazují život v takové hospodyňské škole. Je z nich vidět, že se tam děvčátkům dobře vede a že pracují ráda.původ historického článku:
Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka — ru.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. srpna 2017Debata k článku 'Kde se naše babičky učily péči o moderní domácnost '

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690XNaše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.