Zapomenutá historie elektromobilů

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Elektromobily jsou dnes často pokládány za symbol moderní techniky, přitom o žádnou novinku nejde. Například elektromobily jezdící v roce 1900 měly fungující síť stanic pro nabíjení a výměnu akumulátorů, pro jejich řidiče byly zase k dispozici speciální autoškoly.Budoucnost elektromobilů pohledem roku 1900

Avšak nedosti na tom, že se tak usilovně nahrazují dosavadní drožky a fiakry elektrickými povozy; snaha elektrických závodův jde ještě dále. Již nyní jedná se též o zavedení elektrických omnibusův. Úkol, spojený se zařízením tak velikého povozu pro 24 i více účastníkův jízdy, jest však prací velice nesnadnou, neboť jedná se hlavně o snadné ovládání a náležitou pohyblivost jeho, ač máli se v uličním ruchu velikého města náležitě osvědciti. I tímto směrem učinili v Berlíně již více než počátečný krok. Nedosti na tom, že zařídili již některé omnibusové trati na elektrický pohon, pořídivše elegantní vozy se sedadly na střeše pro 28 osob, poháněné dvěma elektromotory po 4 ks, — ale zvláštní zmínky zasluhují zejména tramwayové omnibusy firmy Siemens & Halske, které jsou tak zařízeny, že mohou po všech tramwayových tratích jezditi, odebírajíce ze svrchního vedení proud pomocí Siemensovy drátové kličky, nýbrž majíce nabité akkumulatory mohou koleje kdekoliv opustiti a dáti se kteroukoliv ulicí.

Této dvojaké způsobilosti nabývají tím zařízením, že mají motor na dvojí přivádění proudu, a to buď ze svrchního vedení, nebo z akkumulatorův. Pokud totiž vystačuje náboj akkumulatorův, může omnibus jezditi kudy-koli bez kolejí, jakmile však není dosti elektřiny, zajede vůz na koleje a bere elektřinu z vedení, čímž se zároveň přebytkem proudu batterie nabíjí. Aby pak vůz mohl také po kolejích jezditi, ačkoli má kola hladká, opatřen jest v předu zvedacím pluhem s ochrannou sítí, jenž po zemi běží v kolejích pomocí malých kol s věnci. Má-li pak vůz koleje opustiti, zdvihne se ochranný pluh, čímž vůz pozbývá dosavadního vedení v kolejích, tak že může nastoupiti jízdu volnou. Vzájemná záměna obou těchto způsobův jízdy dá se provésti velmi snadno a rychle na kterémkoli místě kolejí.

Význam samohybných povozů vzrůstá rok od roku. Nejen že by se povšechným zavedením automobilův ušetřilo nákladné udržování koní, stájů, posluhy a všeho, co zejména také s nehodami a úrazy potahu souvisí, — nabyly bychom tím povozův o neunavující výkonnosti, neobyčejné trvalosti a bezpříkladné přesnosti. Automobilní motor jest kdykoliv okamžitě k službě pohotov, a rovněž tak rychle dá se jeho výkon přerušiti, aniž by se dále silou plýtvalo. Zajisté není pochybnosti, že koňský pohon ve mnohých případech ustoupí pohonu strojovému i v povoznictví, jak se to ve strojnictví již dávno stalo.

Avšak jest i další výhoda, a to velmi významná, kterou se automobilní povozy zejména v živých ulicích doporučují. Jsoutě mnohem kratšími, postrádajíce potahu zvířecího. Poskytují tudíž nemalé výhody zejména tam, kde se šetření místem doporučuje. A to jsou vedle městských ulic ještě zásobovací kolony vojenské, které ve válce snadno dosahují délky mnoho kilometrův i pro nevelké oddíly vojska. Zavedením automobilních vozů zkrátí se tyto nekonečné řady na menší než poloviční délku, čímž se zásobování nejen usnadní, ale také značně urychlí.

Vojenské správy mnohých států konaly v tomto směru již zdařilé pokusy. Avšak dosud byly k tomu brány výlučně automobily benzinové a parní, ačkoli se všeobecně uznává, že by se právě elektrické automobily pro svůj tichý chod nejlépe hodily. Dosud setkává se opatřování potřebného elektrického proudu v poli s nepřekonatelnými překážkami.Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


Diskuze k článku „Zapomenutá historie elektromobilů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.