Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Zapomenutá historie elektromobilů

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Elektromobily jsou dnes často pokládány za symbol moderní techniky, přitom o žádnou novinku nejde. Například elektromobily jezdící v roce 1900 měly fungující síť stanic pro nabíjení a výměnu akumulátorů, pro jejich řidiče byly zase k dispozici speciální autoškoly.Cvičná dráha pro elektrické drožky

Při této stanici zařízena jest cvičná dráha pro nově nastupující řidiče vozův. Avšak mnohem rozsáhlejší jest závod v Aubervilliersu, v němž se nejen vozy staví, nýbrž i baterie nabíjejí a řidiči vyučují. Ke vzbudování závodu tohoto přikročila společnost teprve, když pařížská stanice se stala pro stále vzrůstající potřebu naprosto nedostatečnou. Nyní slouží pařížská stanice jenom za dráhu cvičebnou a k nabíjení akkumulatorů hlavně právě pro tuto potřebu.

Všechny ostatní výkony přeneseny byly pak do nové továrny v Aubervilliersu, kdež v ulici Pilierově získána byla plocha 4 ha pro stavbu továrny a pro zařízení zkušebně a učebné dráhy.

Náš obr. 3. předvádí nám celkový na továrnu tuto. V pozadí vidíme továrnu vlastní, v níž se povozy vyrábějí. Je tu kotelna a strojovna, zařízena na výkon 500 ks. V levo stojí proti ní budova pro nabíjení akkumulatorů, ostatní pak budovy jsou remisy pro 200 povozů. V popředí vidíme začátek cvičebně dráhy, která zšíří ulice objímá celou továrnu.

Stavení k nabíjení akkumulatorův je tu zařízeno poněkud jinak, sestávajíc z několika pater nad sebou. Vozy, které své batterie vyměniti mají, vjíždějí do místnosti přízemní, kde se vybitá baterie sejme a na zdviž postaví. Takové zdviže jsou tři na 1000 kg; těmi zdvihají se batterie do hořejších pater k nabíjení.

Nejzajímavějším zařízením jest však cvičebna dráha, kteréž jest všechen volný prostor kolem továrny věnován. Dráha ta sestrojena jest uměle tak, že napodobuje co nejvěrněji všechny obtíže a překážky, které se při skutečné jízdě na ulicích a silnicích vyskytují. Dlažba její jest částečně dřevěná, kamenná, makadamovaná, asfaltovaná a částečně silniční. Jsou tu svahy o 5, 8 a 10% pro výcvik v brzdění a v jízdě svahové. Mimo to postavil správce dráhy Gourdon ke zvýšení výcviku řidičů rozličné překážky do cesty, napodobující jednotlivé osoby neb i větší skupiny lidí, bicyklisty a jiné figury, ze železného plechu vytvořené. Obr. 4. poskytuje nám dokonalý názor o zařízení dráhy této. Snadno uznáme, že nezkušený řidič se tu může dokonale vycvičiti nejen tím, že jest nucen, stále se vyhýbati rozestaveným figurám, nýbrž i četným povozům, které dílem potkává, dílem předjíždí nebo jimiž jest předstihován.

Když pak se po delším cvičení octne v plném ruchu pařížských ulic, není již nováčkem, který by si v kritických okamžicích rady nevěděl.

Jmenovaná generální společnost přičinila se tímto způsobem všemožně o to, aby již v době letošní výstavy bylo alespoň 1000 elektrických fiakrů v Paříži v užívání.Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.