Zapomenutá historie elektromobilů

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Elektromobily jsou dnes často pokládány za symbol moderní techniky, přitom o žádnou novinku nejde. Například elektromobily jezdící v roce 1900 měly fungující síť stanic pro nabíjení a výměnu akumulátorů, pro jejich řidiče byly zase k dispozici speciální autoškoly.Cvičná dráha pro elektrické drožky

Při této stanici zařízena jest cvičná dráha pro nově nastupující řidiče vozův. Avšak mnohem rozsáhlejší jest závod v Aubervilliersu, v němž se nejen vozy staví, nýbrž i baterie nabíjejí a řidiči vyučují. Ke vzbudování závodu tohoto přikročila společnost teprve, když pařížská stanice se stala pro stále vzrůstající potřebu naprosto nedostatečnou. Nyní slouží pařížská stanice jenom za dráhu cvičebnou a k nabíjení akkumulatorů hlavně právě pro tuto potřebu.

Všechny ostatní výkony přeneseny byly pak do nové továrny v Aubervilliersu, kdež v ulici Pilierově získána byla plocha 4 ha pro stavbu továrny a pro zařízení zkušebně a učebné dráhy.

Náš obr. 3. předvádí nám celkový na továrnu tuto. V pozadí vidíme továrnu vlastní, v níž se povozy vyrábějí. Je tu kotelna a strojovna, zařízena na výkon 500 ks. V levo stojí proti ní budova pro nabíjení akkumulatorů, ostatní pak budovy jsou remisy pro 200 povozů. V popředí vidíme začátek cvičebně dráhy, která zšíří ulice objímá celou továrnu.

Stavení k nabíjení akkumulatorův je tu zařízeno poněkud jinak, sestávajíc z několika pater nad sebou. Vozy, které své batterie vyměniti mají, vjíždějí do místnosti přízemní, kde se vybitá baterie sejme a na zdviž postaví. Takové zdviže jsou tři na 1000 kg; těmi zdvihají se batterie do hořejších pater k nabíjení.

Nejzajímavějším zařízením jest však cvičebna dráha, kteréž jest všechen volný prostor kolem továrny věnován. Dráha ta sestrojena jest uměle tak, že napodobuje co nejvěrněji všechny obtíže a překážky, které se při skutečné jízdě na ulicích a silnicích vyskytují. Dlažba její jest částečně dřevěná, kamenná, makadamovaná, asfaltovaná a částečně silniční. Jsou tu svahy o 5, 8 a 10% pro výcvik v brzdění a v jízdě svahové. Mimo to postavil správce dráhy Gourdon ke zvýšení výcviku řidičů rozličné překážky do cesty, napodobující jednotlivé osoby neb i větší skupiny lidí, bicyklisty a jiné figury, ze železného plechu vytvořené. Obr. 4. poskytuje nám dokonalý názor o zařízení dráhy této. Snadno uznáme, že nezkušený řidič se tu může dokonale vycvičiti nejen tím, že jest nucen, stále se vyhýbati rozestaveným figurám, nýbrž i četným povozům, které dílem potkává, dílem předjíždí nebo jimiž jest předstihován.

Když pak se po delším cvičení octne v plném ruchu pařížských ulic, není již nováčkem, který by si v kritických okamžicích rady nevěděl.

Jmenovaná generální společnost přičinila se tímto způsobem všemožně o to, aby již v době letošní výstavy bylo alespoň 1000 elektrických fiakrů v Paříži v užívání.Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


Diskuze k článku „Zapomenutá historie elektromobilů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.