Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Výchova dětí ke zbožnosti za časů našich prababiček

původně vyšlo: Česká hospodyně 1904, autor neuveden.
Zajímá vás, jak byly před více jak sto lety děti v našich zemích vedeny k víře v boha? Článek z roku 1904 vás s náboženskou výchovou dětí seznámí.


Náboženská výchova dítěte.

Dítě má Boha poznávati v jeho díle, všude působící lásku, péči a opatrování Boží, jej jako nebeského otce vždy milovati a jej naučit se poslouchati.

Jen v lásce k otci a matce může dítě lásku k otci nebeskému, jen v poslušnosti oproti svým rodičům odvislost svoji od dobrotivého a všemohoucího stvořitele světa pociťovati. Příklad rodičů, v pravdě zbožný mrav domu, a náboženský duch, jenž vane celým rodinným životem a jej proniká, může založiti símě křesťanského smýšlení, cítění a chtění do srdce dětského, aby náboženský zájem včasně hluboce založen byl a základní myšlénky křesťanské byly prvními, které v duši dítěte se ujmou.

Když v dítěti procitne sebevědomí, když dítě počne sebe od prvého světa rozeznávati a dává to na jevo vyslovováním slova „já“ (což stává se obyčejně v třetím roce života) jest čas k pozvolnému povzbuzování a sprostředkování náboženského vývoje a vzdělávání.

Nechť matka upoutá pohled dítěte na nebe hvězdami poseté, ukáže mu nádheru slunce vycházejícího a zacházejícího, upozorní je na hučení větru a na šum lesa, na klikatý blesk a dunění hromu.

Přistoupí-li k tomu později živé slovo, krátký poukaz na nestálost lidského štěstí, na pomijícnost pozemských statků, jak nenadále nemoc i smrt přichází atd., tu vzklíčí v dítěti pocit odvislosti a s ním zároveň příchylnost a láska k velikému, moudrému, všemocnému a dobrotivému otci, jenž nad hvězdami dlí.

Blaze dítěti, které na srdci zbožné matky spočívajíc, z její úst slyšeti může vzácná slova, která zbožná Gertruda ku svému miláčku promlouvala : Dítě jest Bůh, jejž potřebovati budeš, když ti více mne potřebí nebude; Bůh, jenž vezme tě na lokty své, když nebudu moci více tebe chrániti; Bůh, jenž dá ti štěstí a spokojenost, když já ti nebudu moci je více dáti.

Neníť vznešenější bohoslužby, než když zbožná matka klečí u lože svěho miláčka a prosí za požehnání a zdar svého dítěte; nic neví líbeznějšího, než když dítě v napodobení ručky sepne a tiše slovům zbožné modlitebnice naslouchá.

Bohužel nedá se upříti, že v době naší povážlivě jest pozorovati, že velmi mnoho rodin své hmotné práci a smyslným požitkům žijí, aneb náboženský i ethický smysl zanedbávají. — Jest to smutné a pro děti zkázonosné.

Rodiče nemohou větších služeb svým dětem prokázati, než když sami dílo výchovy svých dětí moudrou svou rukou řídí. Děti, které rodiči vedeny byly k pozornéma pozorováni, správnému myšlení a k dobré výslovnosti a které naučili se podrobovati řádu domácímu, rychle a povolně podříditi se školní kázni budou také tělesně i duševně prospívati


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1904, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. března 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Debata k článku Výchova dětí ke zbožnosti za časů našich prababiček


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: