Rok 1936: Podaří se zastavit tradici sebevražd v Japonsku? Často při nich přijde o život celá rodina!

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1936, autor R. M.
Život v Japonsku se nám může zdát kouzelně exotický, ve skutečnosti má ale i své velmi stinné stránky. Jednou z nich jsou extrémně časté sebevraždy, často dokonce hromadné. Článek z roku 1936 vás seznámí se snahou tuto smutnou tradici sebevražd v Japonsku zastavit.
Následující text pochází z roku 1936

Stíny Nipponu.

Japonsko zemí sebevražd. — Čest nad život.

Která země vykazuje nejvíce sebevražd? Odpověď na tuto otázku asi překvapí: je to Japonsko! Příčiny tohoto zjevu nejsou jenom sociální, nýbrž tkví namnoze v samé psyše japonské. Japonec nemá také hrůzy před zásvětím, nelpí na životě a nebojí se smrti tak, jako průměrný Evropan, odchovaný křesťanskou civilisací.

Aby aspoň částečně čelily zlu sebevražd, utvořily se v poslední době v Japonsku dvě společnosti, jichž úkolem bude bojovati proti společným sebevraždám i proti sebevraždám jednotlivců. Jedna ze společností ustavila se výhradně na ochranu matek, kdežto druhá se bude snažit všemi prostředky, jež má po ruce, aby zabránila zamýšleným sebevraždám.

Úkolem prvé společnosti bude též předejiti napříště tak zv. ikkashinju, to je vyhubení celé rodiny, kterýchžto případů se jen v minulém měsíci vyskytlo šest. Bývají to obyčejně otcové rodin, kteří buď z opilství, buď pro vrtkavou povahu, či ze zoufalství nad svou bídou zabíjejí ženu i děti, načež sami dobrovolně ukončují život.

K těmto případům vztahuje se též příslušný návrh zákona, který bude v nej-bližší době předložen parlamentu. Městská rada v Tokiu má poskytnouti domovy pro ony ovdovělé matky a jejich děti, jejichž živitelé skončili sebevraždou, po případě i přirozenou smrtí — aby bída nedohnala tyto matky rovněž k sebevraždě.

Předseda společnosti pro zabránění sebevražd, Ryunosuke Kobayashi, byl sám těžce zkoušen osudem dlouhou dobu. Byl ředitelem velké obchodní společnosti, která upadla do konkursu. Přes noc ztratil celé jmění, i rozhodl se ukončit život v oprátce. Avšak provaz se přetrhl ... I pokusil se o sebevraždu otrávením, avšak i tento pokus selhal: Dobří jeho přátelé, zvěděvše o jeho úmyslu, vyměnili mu totiž domnělý jed za neškodný prášek.

Tyto dva nezdařené pokusy vyléčily Kobayashia ze sebevražedných záměrů, ba právě naopak, dosavadní kandidát sebevraždy se nyní rozhodl věnovati svůj život snaze zabránit jiným v sebevraždách. Jakmile se dozví o nějakém takovém nešťastníků, jejž omrzel život, hledí jej pohnouti k rozmluvě, udílí mu dobré rady a podle možnosti i pomůže.

Silný sklon k sebevraždám vysvětluje Kobayashi neobyčejně vyvinutým smyslem pro čest. K dobrovolnému odchodu z tohoto světa postačí Japonci myšlenka, že nebude moci splniti daného slova, nebo splatiti včas dluh, dále ne moc, nezaměstnanost, ba často i pouhá představa, že je někomu na obtíž.

Nešťastná láska končí obyčejně společnou smrtí obou milenců, a to pokud možno na nějakém romantickém místě. Nejčastěji to bývá skok do jícnu sopky na malém ostrůvku Oshima, kteréžto místo je tak známé četnými sebevraždami milenců, že lodní společnosti odpírají prodat jízdenku jenom pro směr tam: stejně smutně proslulé jsou i kegonské vodopády severně od Nikko.

Také zvýšená citlivost a nedůtklivost Japonců je podle Kobayashiho jedním z důvodů sebevražd. Tak se nedávno otrávila žena jednoho lékaře jenom proto, že se kdosi hlasitě zasmál tomu, jakým způsobem předsedala jedné ženské schůzi...


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1936, autor R. M.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. srpna 2023


Diskuze k článku „Rok 1936: Podaří se zastavit tradici sebevražd v Japonsku? Často při nich přijde o život celá rodina!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.

Doporučujeme i naše další projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  magazín Příroda.cz  —  sdílení PDF souborů DraGIF.cz