Rok 1926: Prezident USA odmítá uznat Sovětský svaz, Německo se díky tomu bojí o peníze

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1926, autor neuveden.
Sovětský svaz se ve své propagandě často prezentoval jako vítěz nad „prohnilým kapitalistickým západem“. Článek z roku 1926 vám ale ukáže, že ve skutečnosti pro něj bylo uznání západních mocností důležité. Zajímá vás, proč tehdy americký prezident Calvin Coolidge odmítal vládu SSSR uznat?
Následující text pochází z roku 1926

Americký president neuzná Sověty.

O uznání nemůže býti ani řeči, dokud nebude americkým občanům vrácen bolševiky uloupený majetek. - Odpor v Americe proti půjčce v Německu. které podporuje bolševiky.

Není státu, na němž by sovětské vládě více záleželo a jehož uznání bylo by jí žádoucnější, nad Spojené Státy americké. Amerika stala se finančníkem světa a právě amerických úvěrů potřebují Sověty jako soli. Avšak — marná naděje!

Jak z Washingtonu oznamuje „United Press“, konal v těchto dnech president Spojených Států Coolidge porady se státníky Hougthonem a Gibsonem o uznání sovětského Ruska, jak o to usilují určité americké kruhy. Myšlenka uznání byla však na těchto konferencích jednomyslně odmítnuta.

Tuto skutečnost potvrzuje i list „Commerce“, jenž oznamuje, že v politice Spojených Států k sovětskému Rusku nedojde k žádné změně a že sovětová vláda nebude Amerikou uznána.

Ba je ohrožena i americká půjčka Německu, protože je obava, že by ji bylo použito k financování německého vývozu do Ruska.

Germanofilské kruhy jsou velmi poplašeny a možnému nebezpečí, že Německu budou odepřeny úvěry, čelí tvrzením, že Německo by pak nemohlo vyhověti podmínkám a závazkům, vyplývajícím z Davesova plánu a že by tak byla ohrožena konsolidace celé Evropy.

Rozhodné stanovisko presidenta Coolidgea proti uznáni sovětského Ruska není žádným překvapením po prohlášeni státního tajemníka obchodu Hoovera, jenž pravil, že o uznání Sovětů nemůže býti do té doby řeči, dokud sovětské Rusko neuzná svých dluhů a nevrátí americkým občanům zkonfiskovaný majetek. Hoover dále prohlásil, že by americký lid naprosto nechápal, proč by měly býti v nynějším okamžiku navázány se sovětským Ruskem řádné diplomatické styky.

Sovětská vláda, jak viděti, marně doufá, že bude uznána Spojenými Státy a že se jí dostane od Ameriky úvěrů. Za takových okolností je tím nepochopitelnější, proč se u nás tolik spěchalo a spěchá s uznáním bolševické vlády!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1926, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. března 2023


Diskuze k článku „Rok 1926: Prezident USA odmítá uznat Sovětský svaz, Německo se díky tomu bojí o peníze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.

Doporučujeme i naše další projekty:   magazín Příroda.cz  —  sdílení PDF souborů DraGIF.cz