Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1926: Prezident USA odmítá uznat Sovětský svaz, Německo se díky tomu bojí o peníze

původně vyšlo: Národní listy - 1926, autor neuveden.
Sovětský svaz se ve své propagandě často prezentoval jako vítěz nad „prohnilým kapitalistickým západem“. Článek z roku 1926 vám ale ukáže, že ve skutečnosti pro něj bylo uznání západních mocností důležité. Zajímá vás, proč tehdy americký prezident Calvin Coolidge odmítal vládu SSSR uznat?


Americký president neuzná Sověty.

O uznání nemůže býti ani řeči, dokud nebude americkým občanům vrácen bolševiky uloupený majetek. - Odpor v Americe proti půjčce v Německu. které podporuje bolševiky.

Není státu, na němž by sovětské vládě více záleželo a jehož uznání bylo by jí žádoucnější, nad Spojené Státy americké. Amerika stala se finančníkem světa a právě amerických úvěrů potřebují Sověty jako soli. Avšak — marná naděje!

Jak z Washingtonu oznamuje „United Press“, konal v těchto dnech president Spojených Států Coolidge porady se státníky Hougthonem a Gibsonem o uznání sovětského Ruska, jak o to usilují určité americké kruhy. Myšlenka uznání byla však na těchto konferencích jednomyslně odmítnuta.

Tuto skutečnost potvrzuje i list „Commerce“, jenž oznamuje, že v politice Spojených Států k sovětskému Rusku nedojde k žádné změně a že sovětová vláda nebude Amerikou uznána.

Ba je ohrožena i americká půjčka Německu, protože je obava, že by ji bylo použito k financování německého vývozu do Ruska.

Germanofilské kruhy jsou velmi poplašeny a možnému nebezpečí, že Německu budou odepřeny úvěry, čelí tvrzením, že Německo by pak nemohlo vyhověti podmínkám a závazkům, vyplývajícím z Davesova plánu a že by tak byla ohrožena konsolidace celé Evropy.

Rozhodné stanovisko presidenta Coolidgea proti uznáni sovětského Ruska není žádným překvapením po prohlášeni státního tajemníka obchodu Hoovera, jenž pravil, že o uznání Sovětů nemůže býti do té doby řeči, dokud sovětské Rusko neuzná svých dluhů a nevrátí americkým občanům zkonfiskovaný majetek. Hoover dále prohlásil, že by americký lid naprosto nechápal, proč by měly býti v nynějším okamžiku navázány se sovětským Ruskem řádné diplomatické styky.

Sovětská vláda, jak viděti, marně doufá, že bude uznána Spojenými Státy a že se jí dostane od Ameriky úvěrů. Za takových okolností je tím nepochopitelnější, proč se u nás tolik spěchalo a spěchá s uznáním bolševické vlády!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1926, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. března 2023


Diskuze k článku „Rok 1926: Prezident USA odmítá uznat Sovětský svaz, Německo se díky tomu bojí o peníze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru

Dětský plakát PirátVšechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 

Doporučujeme i naše další projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz