Jaké je tajemství stavby egyptských pyramid? Diamanty!

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1910, autor neuveden.
Pyramidy v Egyptě nepřestávají fascinovat ani po tisíciletích od jejich stavby. Jak tehdy lidé mohli něco takového vůbec postavit? V legendárním televizním seriálu Červený trpaslík se říká, že pomocí velkých bičů. To je možná částečně pravda, nicméně jak staří Egypťané dokázali tak přesně opracovávat kámen? To vám prozradí článek z roku 1910.
Následující text pochází z roku 1910

Nástroje stavitelů pyramid.

Nechť i znamenité ty práce kamenické starých Egypťanů až na naše časy se zachovaly, přece nedostalo se nám ani sebe menší zprávičky, kterých pomocných prostředků a strojů upotřebovali, aby tvrdou tu látku v tak dokonalém způsobu spracovali, jaký až do dnes na nich spatřujeme.

Znamenitý jeden badatel, V. M. Flinders Petrie se o to pokoušel, i poštěstilo se mu z napolo hotových a nepodařených, odhozených kusů dokázati, že Egypťané tvrdé kameny jednak rovnými aneb obloukovitými pilami, jakož i silnými a rourovitými nebozezy spracovali, jichž zuby a ostří z drahokamů sestávaly.

Taktéž jsou hieroglify do kamene vryty nástrojem, jehož hroty musely býti tvrdší nežli kámen. Pokusy na zkoušku činěné dosvědčují, že k tomu pouze démant jest způsobilý.

Upotřebení diamantové pily poznáno bylo na žulové rakvi velké pyramidy v Gizehu, na níž viditelno jest, že pila dvakráte šikmo zajela.

Velmi krásné výtvory staroegyptského umělého soustruhování do kamene nalezají se dále v britském museu, mezi nimiž zvláště do očí pozorovatele padne vasa, jejíž stěnová tlouštka na krku pouze ¾ mm. obnáší, ačkoliv vasa z velmi tvrdého kamene jest vyrobena.

V nejnovější době vynalezeny do kamene vrtací stroje, jichž nebozezy dole na špičce černými démanty jsou posázeny a můžeme v ohledu tom poukázati na hlubokou díru v Čechách, kterou dala rakousko-uherská státní železniční společnost u Českého Brodu v pískovci t. zv. »červeného umrlce« provrtati.

— Jest, tudíž tento způsob vrtání vlastně obnovením vynálezu, již za nejstarších časů Egypťanům známého, avšak z dob těch ztraceného, čemuž dosvědčují jednotlivé hieroglify, na nichž nepopiratelně vrtání démantem poznati lze.

Pro horníky jest nález tento nesmírné ceny a upotřebení jeho na pravém místě poskytne ještě mnohý užitek a tak mnohý ještě důl nyní ladem ležící se jim otevře.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. září 2023


Diskuze k článku „Jaké je tajemství stavby egyptských pyramid? Diamanty!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.

Doporučujeme i naše další projekty:   magazín Příroda.cz  —  sdílení PDF souborů DraGIF.cz